KULLANIM KOŞULLARI

I. GİRİŞ

İnternet ortamında, mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan içerik sağlama, içerik paylaşımı, içerik yükleme, e-bülten, yorum ve tartışma imkânı tanıyan internet sitesi www.aradiginyemek.com adresi üzerinden Aradığın Yemek hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak tüm kullanıcıların, bu hizmetleri kullanmaları aşağıdaki kullanım koşullarına tabidir.

II. KULLANICI YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI

Kullanıcılar, Aradığın Yemek üyeleri ve yazarlar E-posta adresiyle yapacakları her türlü işlemden bizzat kendileri sorumludurlar. Aradığın Yemek bir içerik sağlayıcı paylaşım sitesidir. T.C.K'nın 20. Maddesi ve 5651 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin 2. fıkrasına göre kullanıcı aradiginyemek.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, yorum, ifade, dosyalar ve gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğu kendisine aittir. Diğer kullanıcılarla oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aradiginyemek.com’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, aradiginyemek.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu, ayrıca bu görüş, dosya ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu kabul eder. Kullanıcı aradiginyemek.com’a ekledikleri görsel, video, paylaşım, makale, yorum ve yazışmaların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların aradiginyemek.com’a devredildiğini kabul eder. Kullanıcı aradiginyemek.com’dan izin almadan aradiginyemek.com içeriğini, hizmetlerini ve sair fikri mülkiyet hakkına tabi varlıklarını kişisel veya ticari amaçla kullanamaz. Kurallara aykırı davrandığı takdirde aradiginyemek.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Kullanıcı eklediği görsel, video ve içeriklerin telif haklarından kendisi sorumludur.

III. ARADIĞIN YEMEK YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI

aradiginyemek.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Kullanıcıların ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle siteye yüklediği bilgi, belge, metin, görsel, video, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya aradiginyemek.com sistemi içinde aradiginyemek.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, aradiginyemek.com’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. aradiginyemek.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme, sistemin çalışmasını geçici bir süreyle askıya alma veya tamamen durdurma yetkisine sahiptir. Yedekleme, silme, askıya alma veya durdurma işlemlerinden dolayı aradiginyemek.com sorumlu tutulmayacaktır.